17 Февраля
Jazz-Funk Choreo by Annet Averyanova. No Flex Zone
Jazz-Funk choreography.
Choreographer: Annet Averyanova
Music by Nicki Minaj 
Song title: No flex zone
Dancers:
Valentina Likinova
Julia Barabanova
Ruslan Deryugin
Aleksander Pertsev
11 Февраля
Dancehall by Daria Roschupkina
Choreographer: Daria Roschupkina 
Song: Vybz Kartel – Ignite The World
11 Февраля
Vogue by Daria Nikheima aka Nikhe Karma-ZANOZA
Old way routine
Choreographer: Daria Nikheima aka Nikhe Karma-ZANOZA
Song: Dmitry Malikov "Ti ne dlya menya"
Dancers: